รายงานข้อมูลโคแม่พันธุ์

รายงานข้อมูลโคแม่พันธุ์

หมายเลขประจําตัวสัตว์ชนิดเพศชื่อพันธุ์ส่วนสูงน้ำหนักชื่อเจ้าของ
171416NC00223โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130/162337นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้
171416NC00222โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน128/159319นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้
171416NC00224โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130/162337นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้
171416NC00219โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน129/162337นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้
173501NC10507โคเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130385นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้
171416NC00221โคเนื้อเมียขาวลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน129/162337นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้
171416NC00222โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน128/159313นายสัญชัย โพธิ์ศรี
171416NC00223โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130/162327นายสัญชัย โพธิ์ศรี
171416NC00224โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน129/162319นายสัญชัย โพธิ์ศรี
171416NC00225โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130329นายสัญชัย โพธิ์ศรี
171416NC00234โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน128/159337นายสัญชัย โพธิ์ศรี
171416NC00235โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130322นายสัญชัย โพธิ์ศรี
171416NC00236โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130/162314นายกฤษฎา โพธิ์คำพก
171416NC00237โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน128/159312นายกฤษฎา โพธิ์คำพก
171416NC00238โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130/162321นายกฤษฎา โพธิ์คำพก
171416NC00239โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน129/162385นายกฤษฎา โพธิ์คำพก
171416NC00240โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน128/159385นายสุพัฒน์พงษ์ บุตรแสนคม
171416NC00241โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน159/162323นายสุพัฒน์พงษ์ บุตรแสนคม
171416NC00242โคเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130343นายสุพัฒน์พงษ์ บุตรแสนคม
171416NC00243โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน128/159367นายสุพัฒน์พงษ์ บุตรแสนคม
171416NC00244โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130/162375นางพรนภา โพธิ์คำพก
171416NC00273โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน128/159337นางพรนภา โพธิ์คำพก
171416NC00274โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130/162337นางพรนภา โพธิ์คำพก
171416NC00275โคเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน129/162363นางพรนภา โพธิ์คำพก
171416NC00276โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน128/159361นางสุทัศนี บุตรแสนคม
171416NC00281โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130319นางสุทัศนี บุตรแสนคม
171416NC00282โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน128/159365นางสุทัศนี บุตรแสนคม
171416NC00283โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130337นางสุทัศนี บุตรแสนคม
171416NC00284โคเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130337นางประภาพร ปัญจันทร์สิงห์
171416NC00285โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130/162319นางประภาพร ปัญจันทร์สิงห์
171416NC00293โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130/162337นางประภาพร ปัญจันทร์สิงห์
171416NC00294โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน128/159385นางประภาพร ปัญจันทร์สิงห์
171416NC00295โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130/162337นางประภาพร ปัญจันทร์สิงห์
171416NC00296โคเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน129/162344นางประภาพร ปัญจันทร์สิงห์
171416NC00214โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130346นางประไฟวัลย์ แพงพิมพ์โล้
171416NC00215โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130/162326นางประไฟวัลย์ แพงพิมพ์โล้
171416NC00216โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130/162337นางประไฟวัลย์ แพงพิมพ์โล้
171416NC00217โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน128/159349นางประไฟวัลย์ แพงพิมพ์โล้
171416NC00218โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน130/162315นางประไฟวัลย์ แพงพิมพ์โล้
171416NC00219โคเนื้อเมียลูกผสมโคพันธุ์บราห์มัน129/162319นางประไฟวัลย์ แพงพิมพ์โล้