โครงการอบรมการเลี้ยงโค

โครงการอบรมการเลี้ยงโค

กศน.อำเภอวานรนิวาส  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการอบรมการเลี้ยงโค พร้อมกับมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโค  การทำอาหารสำหรับโค เพื่อให้การเลี้ยงโคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้ดำเนินการกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโค

ใส่ความเห็น