ร่วมศึกษาดูงาน

สุรสิงห์ฟาร์ม จังหวัดระยอง และฟาร์มลุงเชาว์ สุพรรณบุรี การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ร่วมกับ ธกส. สกต. สกลนคร

ใส่ความเห็น