สำนักงานจังหวัดสกลนคร และกลุ่มงานพัฒนาลูกค้า ธ.ก.ส. สกลนคร ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงาน

นายศุภกร  ถาวร ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.  สำนักงานจังหวัดสกลนคร และกลุ่มงานพัฒนาลูกค้า ธ.ก.ส.  สกลนคร ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชนฯ โดยมีการดำเนินงานเป็นกลุ่ม SME การเกษตรกับ ธ.ก.ส.  มีสมาชิกจำนวน 10 คน มีวัว 50 ตัว และมีระบบการจัดการกลุ่มต่าง การปลูกหญ้าเนเปียร์ เป็นตัวอย่างที่ดีในระบบการจัดการกลุ่ม  และเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมการเลี้ยงโคแม่พันธุ์คุณภาพ จึงเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสำหรับถ่ายทอดความรู้ และได้รับการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.

ใส่ความเห็น